Kinderdagverblijf Bolderberg in Voorhout

Kinderdagverblijf Bolderberg is gelegen in een gebouw dat speciaal is ontworpen voor kinderopvang. Bij Bolderberg vinden wij het belangrijk dat er een veilige hechting is tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen en tussen de kinderen onderling. Wij zorgen ervoor dat we de ouders regelmatig zien en spreken. Zo ontstaat tussen het team, de ouders

Lees meer...

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf (KDV)

Op een kinderdagverblijf van B4KIDS worden kinderen opgevangen van 0 tot 4 jaar. De opvang vindt plaats in een stamgroep. Dit is een vaste groep kinderen met vaste pedagogisch medewerkers die een vertrouwensband opbouwen met de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs en de pedagogisch medewerkers zorgen voor een rijke omgeving, waarin kinderen ervaringen kunnen opdoen door middel van vrij spel, begeleide activiteiten, muziek, taal en gedrag. Op sommige locaties van B4KIDS wordt een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden.

 

Lees meer...

@Basvanderveen Bij B4KIDS zijn we voortdurend met gezondheid en bewegen bezig. Je bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten.
5 days geleden

Kinderen van B4KIDS #kinderdagverblijf Kinderdreef in #Sassenheim beleven speciale dag vanwege de NSS top: http://t.co/ZF1bKcCXHb
4 weeks geleden