[XA~ HO^.I NHA^.T BA?N]- nhà kho tã to Toronto ,Nha` Nha^.t Ba?n o+? tha`nh pho^' thu+o+`ng ca^'t kie^?u chung cu+ (go.i la` "danchi" hay "mansion") cao 4-30 ta^`ng, die^.n ti'ch trung bi`nh khoa?ng 60-70 me't vuo^ng, kho^ng co' ba~i dda^.u xe va` kho^ng co' vu+o+` n, gia' 1 ca(n khoa?ng 400.000 My~ Kim.[XA~ HO^.I NHA^.T BA?N]Nha` Nha^.t Ba?n o+? tha`nh pho^' thu+o+`ng ca^'t kie^?u chung cu+ (go.i la` "danchi" hay "mansion") cao 4-30 ta^`ng, die^.n ti'ch trung bi`nh khoa?ng 60-70 me't vuo^ng, kho^ng co' ba~i dda^.u xe va` kho^ng co' vu+o+` n, gia' 1 ca(n khoa?ng 400.000 My~ Kim.[XA~ HO^.I NHA^.T BA?N]

Nha` Nha^.t Ba?n o+? tha`nh pho^' thu+o+`ng ca^'t kie^?u chung cu+ (go.i la` "danchi" hay "mansion") cao 4-30 ta^`ng, die^.n ti'ch trung bi`nh khoa?ng 60-70 me't vuo^ng, kho^ng co' ba~i dda^.u xe va` kho^ng co' vu+o+` n, gia' 1 ca(n khoa?ng 400.000 My~ Kim.

Trò chuyện trực tuyến

WhatsApp

Copyright ©AoGrand All rights reserved