Va­cu­na gra­tui­ta y vo­lun­ta­ria en pri­mer tri­mes­tre ...- túi tã olly và cú ,Va­cu­na gra­tui­ta y vo­lun­ta­ria en pri­mer tri­mes­tre de 2021: Du­que Man­da­ta­rio ins­tó a los al­cal­des de las ciu­da­des ca­pi­ta­les a coor­di­nar es­tra­te­gias de pe­da­go­gía so­bre la va­cu­na­ción con­tra la Co­vid-19.VOLA NI SERE - MOBDELTAcu - na ka dra o - so - va i - vi - ca - qo va - va - so - na - la e - ra ta ro 9 ka no - na ki - ve - na - ta - mu - wa - ni A - vu - i - lu - ca - ta - le - ra - ke - ve - ma - ta - vu - mu - mu - va ta re ra ni ni Ka - lo - u le - vu ni ra-i 13 so - bu ni lo-ma- ni - ke - i - ma-mi ni lo-ma- ni - ke - i ma-mi. Keimami Sa Cuva Sobu Vola Tale ...Va­cu­na gra­tui­ta y vo­lun­ta­ria en pri­mer tri­mes­tre ...

Va­cu­na gra­tui­ta y vo­lun­ta­ria en pri­mer tri­mes­tre de 2021: Du­que Man­da­ta­rio ins­tó a los al­cal­des de las ciu­da­des ca­pi­ta­les a coor­di­nar es­tra­te­gias de pe­da­go­gía so­bre la va­cu­na­ción con­tra la Co­vid-19.

Trò chuyện trực tuyến

WhatsApp

Ca­li­fi­ca AMLO co­mo ruin uti­li­zar va­cu­na con pro­pó ...

Es más, reite­ró que la va­cu­na va ser uni­ver­sal y gra­tui­ta y que se va a apli­car a to­dos. Pi­dió un vo­to de con­fian­za y pro­me­tió que no va a ac­tuar de ma­ne­ra fac­cio­sa ni co­mo je­fe de gru­po o de fac­ción de par­ti­do, que ac­tua­rá co­mo je­fe de Es­ta­do.

Trò chuyện trực tuyến

WhatsApp

Copyright ©AoGrand All rights reserved