Mi sièu troumpà de pouorta - Musique trad- siêu tã em bé pdf ,sièu troum-pà de pouor-ta Sièu en trat- au bour dèu.- Tra-la la,- la-la-6 af fk k t k k t kz k k t k k t k ks kz o Refrain ksdks kz ksk t k t - Li gan daula, - -la si - i ma - ri don,- Tra-la la,- la-la la,- Li gan-11 affkz k t k t k t k k t k t k t k t kz k t ksks kz ksk t k t kz k t k t k t - -la soun ma-ri dà.dau - Vai que l'a mour- ti ...Mi sièu troumpà de pouorta - Musique tradsièu troum-pà de pouor-ta Sièu en trat- au bour dèu.- Tra-la la,- la-la-6 af fk k t k k t kz k k t k k t k ks kz o Refrain ksdks kz ksk t k t - Li gan daula, - -la si - i ma - ri don,- Tra-la la,- la-la la,- Li gan-11 affkz k t k t k t k k t k t k t k t kz k t ksks kz ksk t k t kz k t k t k t - -la soun ma-ri dà.dau - Vai que l'a mour- ti ...Copyright ©AoGrand All rights reserved